Oт 9 февруари, събота лекарствата, изписвани с рецепта ще носят двуизмерен баркод срещу фалшификати.

apteka
Той ще направи невъзможно принтирането на опаковки на медикаменти и се очаква рязко да намали броя на лекарствата менте.

Мярката е предвидена в Директивата за фалшифицираните лекарства регламент и ще обхване всички медикаменти, издавани срещу рецепта, които са регистрирани на територията на ЕС.

Всяка кутия с лекарство ще има индивидуален баркод, а капачето й ще бъде запечатано със специална алуминиева лепенка, която ще удостоверява, че тя не не е отваряна.

Производителите вече ще бъдат задължени да качат информацията, съдържаща се в уникалния идентификатор на всеки отделен лекарствен продукт, в централния регистър на ЕС. Той е управляван от Европейската организация за проверка на лекарствени продукти.

В зависимост от произхода на лекарствата търговците на едро също ще трябва да сканират лекарствените продукти в различни точки от веригата на доставка, за да проверят тяхната автентичност.

Накрая, аптеките и болниците, ще сканират баркода на всеки лекарствен продукт при продажбата или преди използването му, за да проверят неговата автентичност. Така те ще го „отпишат“ от регистъра, преди да го отпуснат на пациента.

Правилата важат както за аптеките и за болниците, така и за сайтовете, които продават лекарства чрез интернет.
Онлайн аптеките, които продават лекарства с рецепта ще трябва да поставят европейското лого на страницата си. При кликването му потребителите ще могат да видят дали аптеката е лицензирана да продава лекарства в съответната държава.

Въпреки промените върху опаковките не се очаква дефицити на лекарства, тъй вече произведените медикаменти ще продължат да се продават в аптечната мрежа и в болниците до изтичане на срока им на годност. Фармацевтите обаче ще трябва да сверят партидите, за да се уверят, че те са редовни преди да ги предлагат на пациентите.

Единствените държави, в които правилата няма да се прилагат от утре са Гърция и Италия. Двете членки са поискали отлагане с 6 години, тъй като вече имат подобни национални схеми за гарантиране автентичността на лекарствата.

ЕС се надява двуизмерните кодове да позволят по-добра проследимост на лекарствата и да направят по-трудно пласирането на фалшифицирани медикаменти.

Европейската комисия съобщи, че ще следи отблизо как държавите членки прилагат новата контролна система "от край до край" и ще наблюдава използването на двуизмерните баркодове.

По данни на следствените служби за 5 г. в ЕС са издадени 400 предупреждения за фалшиви лекарства. Обикновено те се продават в опаковки, които следват оригиналните, но съставките им са с по-ниско качество или с грешна дозировка.