Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи настоява за актуализация на заплатите в бранша

В писмо до министъра на здравеопазването от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи настояват незабавно да бъдат актуализирани заплатите на работещите в бранша. Според професионалната организация в много от лечебните заведения заплатите на медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите, фелдшерите, медицинските и рентгеновите лаборанти и санитарите са близки до минималната работна заплата, което не отговаря на висококвалифицирания, отговорен и рисков труд, който полагат.