Детската болница изправя правителството пред няколко задачи

След 40-годишно отлагане българските деца и техните семейства ще получат достъп до висококачествени медицински услуги и до пълноценна, интегрирана грижа. Това посочват от Националната мрежа за децата във връзка с обявеното намерение на Правителството да преструктурира болница Лозенец в многопрофилна университетска детска болница.

Тя трябва да осигурява и подкрепа от психолози и социални работници, както и подкрепа за пълноценно образование и правото на игра, независимо от заболяването на децата, смятат от гражданските организации, участващи в Националната мрежа.

Те изразяват надеждата си, че мечтата им за детска болница може да стане реалност, ако на проекта се окаже пълноценна политическа и гражданска подкрепа и по него работи мотивиран екип.

Според Националната мрежа за децата Детският здравен парк е национална кауза, от която се нуждаят много хора. Имаме нужда да повярваме, че сме способни да обичаме децата си истински и да работим всички заедно за най-доброто, на което сме способни днес и сега, твърдят те.От Националната мрежа за децата призовават правителството да изпълни три спешни задачи, свързани с проекта:

Да представи на широко обществено обсъждане плана си за преструктуриране на болница Лозенец и да даде възможност на професионалните общности и гражданите да допринесат за осъществяването на проекта. В случай че все още няма такъв план, той да бъде изработен съвсем скоро.

Да създаде ясни правила за управление и механизми за прозрачност и граждански контрол, както и да представи екип за управление на проекта.

Да отдаде дължимото на засегнатите медицински общности (настоящия екип на болница Лозенец, екипите на болниците, в които са базирани засегнатите педиатрични звена), като представи честно възможностите, така че хората да могат да направят информиран избор по отношение на професионалното си бъдеще, а мениджърите на болниците да управляват по най-добрия възможен начин прехода.

От Националната мрежа за децата се надяват, че политическите сили ще работят последователно и отговорно за приоритизирането на проекта, а гражданите също ще допринасят за осъществяването му.