Пет от натоварените пътни кръстовища в Габрово ще имат нови светофарни уредби

Пет от натоварените пътни кръстовища в Габрово ще имат нови светофарни уредби. Стойността на инвестицията е 589952 лева. това съобщиха от общината. Ремонтните работи са част от дейностите по транспортната инфраструктура и са финансирани по проекта за развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово. Те включат монтиране на нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, монтаж на улично осветление. Изпълнението на технологичната част е ангажимент на "Сименс Мобилити" ЕООД, а строително-монтажните работи се изпълняват от фирмата "Дочев Инженеринг" ЕООД. Нови светофарни уредби ще има на кръстовищата между улиците "Д-р Никола Василиади" - "Брянска"; "Юрий Венелин" - "Скобелевска" - "Брянска"; "Райчо Каролев" - "Юрий Венелин". Със светофарни уредби ще бъдат оборудвани за първи път кръстовищата на бул. "Васил Априлов" и ул. "Райчо Каролев", както и улиците "Юрий Венелин" и "Априловска".