Две дарения с общо над 1300 книги ще представи Централната библиотека на БАН

Две дарения с общо над 1300 книги българска и чуждоезична научна и художествена литература ще представи Централната библиотека на БАН днес от 17.00 часа във фоайето на Академията. Книгите са получени в края на миналата година от издателството "Захарий Стоянов" и от личната библиотека на българския учен-етнолог Ася Попова /1934-2018/. Това съобщи пресцентърът на БАН. Около 1000 книги на различни езици включва дарението на Ася Попова, работила няколко години в Етнографския институт с музей на БАН, а след това и в Националния център за научни изследвания в Париж. Заглавията обхващат теми по етнология, социална антропология и ценни справочници по хуманитарни науки. Сред тях се отличават трудове на Клод Леви-Строс и Мирча Елиаде, както и книги от самата Ася Попова. Над 300 тома художествена литература, справочници и издания на философска и научна тематика, е дарил чл.-кор. Иван Гранитски от името на издателството "Захарий Стоянов". Сред заглавията се открояват българска литературна класика, нови оригинални произведения на наши съвременни писатели, световна класика, философска и историческа литература, енциклопедични справочници-речници, многотомни издания на философска и историческа литература, ценни книги от поредиците "Философия и човек", "Дълг и чест", "Вяра и култура" и "Митология и антропология". Някои от най-ценните книги и дарени материали ще бъдат изложени по време на представянето.