България е държавата в ЕС с най-голяма пропаст в заетостта в градовете и селските райони. Страната ни е на второ място в съюза по дял на градското население в активна възраст(20-64 години) в риск от бедност въпреки по-високата заетост, както и на първо място по селско население в риск от бедност, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

prosyak
Заетостта в градовете у нас достига 73,4%. В по-малките градове заетостта е 67,5% спрямо 70,2% в ЕС като цяло. В селските райони заетостта у нас е 56,7% спрямо малко под 70% в ЕС. Критично е положението като цяло на хората в малките градове и села, бедност на границата с мизерия е завладяла цели райони в северозападна България.