Окръжната прокуратура - Кюстендил внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу четири души за извършени от тях престъпления, свързани с незаконно получаване на парични средства от Европейския земеделски фонд, съобщиха от прокуратурата.

През ноември на 2013 г. четиримата обвиняемите представили пред експерти на Областната дирекция "Държавен фонд "Земеделие" в Кюстендил неверни сведения, като към Заявление за подпомогане по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" приложили заверени копия на документи с невярно съдържание, за да получат средства в размер на по 39 113.60 лева на всеки от тях.

money

Сумите били отпуснати от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, принадлежащ на Европейския съюз, от който са предоставени средства на българската държава, разпределяни чрез ДФ "Земеделие" и Разплащателната агенция.

Четиримата обвиняеми съзнателно се ползвали и с неистински официални документи - Удостоверения за професионално обучение /придобита квалификация/.

Предстои да започне съдебен процес срещу четиримата обвиняеми за предоставяне на неверни сведения и неистински официални документи с цел да получат парични средства от Европейския земеделски фонд.