Технология за биологично производство на малини получи приз от Агра 2017. Иновацията е разработена за първи път в България в Института по земеделие в Кюстендил.

malini1 Нейни автори са доц. д-р Елена Цолова, доц. д-р Илияна Кришкова, доц. д-р Ценко Въчев, доц. д-р Ганка Баева и доц. д-р Евлоги Марков. Икономическата ефективност от новата технология е изключително голяма. За двата сорта, за които е пригодена "Виламет" и "Люлин", е изчислено, че нетния доход от "Люлин" е 2376 лв/дка, или норма на рентабилност - 234%, а "Виламет" е с нетен доход 2210 лв/дка и норма на рентабилност - 193%.
Технологията може да се използва както в ранчото, така и от производители или кооперативни сдружения. Учените препоръчват малините, които ще се отглеждат по биологичен път, да се вкореняват в почва от ливадно алувиален тип. Подходящата схема на засаждане: 2.50 х 0.50 м или 800 растения /дка. Нивата на торене се поддържат със следните торове и дози: N (10-15 kg/da), P2О5 (8-10 kg/da) и K2О (15-16 kg/da).
Ключовите болести и неприятели при малината са съответно: Fusarium oxysporum и Fusarium avenaceum, както и малинов агрилус (Agrilus aurichalceus), малиново комарче (Resseliella Theobaldi) и малинов короебус (Coroebus rubi). Методите и средствата за контрол на вредителите включват: Оценка на риска от заболяване на почвени фитопатогенни гъби на кореновата система и стъблени вредители преди създаване на промишлено насаждение, както и използване на повдигната леха за засаждане на културата.
Предимствата на технологията са следните: Намаляват се пръсканията с биофунгициди и инсектициди. За цялостно опазване на насажденията се прилагат три комбинирани пръскания. Получава се висококачествена биологична плодова продукция с много добри вкусови качества и безопасна за здравето на хората. Отделно се опазва биоразнообразието чрез създаване на провокативни посеви с цъфтяща растителност.