Решение дали има картел на горивата у нас не се очаква скоро. Това заяви председателят на КЗК Юлия Ненкова.

gorivaТя обясни, че заподозрените фирми в картел на горива са поискали да бъдат изслушани, което според нея ще проточи процеса. Причините по думите на Ненкова са възможността фирмите да представят нови доказателства и фактът, че това не е състезателна процедура. Тя прогнозира още, че до края на това Народно събрание ще бъде приет законът за защита на конкуренцията на второ четене, където се урежда възможността пострадали от картел потребители да получават обезщетение. Например, ако се докаже, че има картел на горивата, за да получи обезщетение пострадалият потребител ще трябва да представи касова бележка.

Комисията за защита на конкуренцията има достатъчно доказателства, че има картел на горивата, обяви председателят й Юлия Ненкова. Тя допълни, че заинтересованите страни в момента обжалват решението във Върховния административен съд а КЗК не може да се произнесе преди съда.

"Ако заинтересованите страни пожелаят може да бъдат изслушани във връзка с доказателствата, които ние сме събрали по случая с картела за горивата. Това ще отнеме много продължителен период тъй като това не е състезателна процедура. Те ще се извикват един по един, ще имат възможност да представят нови доказателства, които също ще трябва да подлежат на коментар и анализ от страна на КЗК. Така че скоро не чакаме да има решение".

По думите й до края на това Народно събрание Законът за защита на конкуренцията ще бъде приет. В него се транспонира европейска директива, която ще позволи пострадали потребители от картелни споразумения да търсят обезщетения, обясни заместник-председателят на КЗК Димитър Кюмюрджиев.

"Имплементирането на строги правила, които разписват поведението на КЗК по какъв начин потребителите могат да получат това обезщетение, е изключително важно за всяко едно бъдещо решение на КЗК, което ще позволи тези потребители, които са пострадали от подобни незаконни практики, да получат възможност да получат обезщетение във възможно най-кратък срок. Така че народните представители трябва да имат отговорността в изключително кратък срок да приемат този нов нормативен ред, за да може потребителите да получат облагите, които са загубили в следствие от картелни споразумения".

Според директивата, за да вземе обезщетение пострадалият потребител трябва да представи всички видове доказателства, допустими пред сезирания национален съд, документи и всички други вещи, съдържащи информация, независимо от носителя, на който тя се съхранява. Така например, ако излезе решение, че картел на горивата у нас има, за да се възползва от обезщетение, потребителят ще трябва да представи касова бележка.