Отпуснатите близо 4 млн. лв.
за спортна зала в Кърджали
могат да бъдат изгубениОтпуснатите от правителството близо 4 млн.лв. за нова спортна зала в Кърджали могат да бъдат изгубени, ако не бъде одобрена промяната на Подробния устройствен план на определения за съоръжението терен. Това каза пред журналисти днес областният управител Никола Чанев. Той подчерта, че теренът вече е прехвърлен на Министерството на спорта и към днешна дата изменения са невъзможни.
Коментарът му бе предизвикан от отворено писмо от спортните клубове в общината и от кмета, в което се изразява позиция за различно от предвиденото местоположение на предвижданата многофункционална зала за близо 1 000 места. Според адресантите, съоръжение в промишлената зона на града е неудачно, заради близостта му до производство и в разрез с Общия устройствен план, като предлагат то да бъде изградено в центъра на Кърджали.
Областният управител подчерта, че още преди да се пристъпи към реализация на заданието са проверени всички възможни източници на замърсяване и обществеността може да е спокойна. Възложено е било и измерване на нивата на атмосферния въздух, което показвало, че в центъра на Кърджали стойностите на замърсеност са по-високи от въпросния терен.