„За копнежът и природата“ е изложба представяща подбрани творби от фонда на фестивал „Процес-Пространство“ в периода от 10.09.2018г. до 02.11.2018г. в „Екомузей с Аквариум“ в гр.Русе.

IMG 3305
Експозицията обединява различни по жанр творби, които са вдъхновени от природата, Земята и рециклирането на различни по произход материали, както и влагането на нов смисъл в на пръв поглед ненужни обекти, които чрез преработка стават произведение на изкуството. Заглавието на изложбата, която е част от 28-мото издание на Фестивал „Процес-Пространство“ обръща внимание на копнежа, като висша форма на желание, граничещо с идеал. В тази първа за това издание на форума изложба, опазването на природата и Земята и екологичния начин на живот са идеалът, към който акцентират авторите на произведенията.

IMG 3304
Любен Фързулев е представен с два модернистични натюрморта, които той ситуира върху познати на всеки от нас мушами от бита на българската къща. Той разполага върху техните пъстри щампи традиционната софра и елементи от трапезата, превръщайки вече ненужния материал в произведение. Французойката Ан Льо Ме, Ян Червински(Швейцария) и Майкъл Икерсън(Канада) разказват в своята живопис и фото изображения за енергията на Земята, която можем да почувстваме във всяко дърво, камък и скала, цвете и дори лист… а творбите им изразяват състояния, дори чувства.
Използването на рециклирани материали или такива, които те рециклират виждаме в творбите на Милен Джановски(България), Милена Стамболийска(България), Джон Нортингам (САЩ), Мойра Жофрион (САЩ). Те са вложили различни по произход отпадни елементи от бита ни, дървески стърготини, ламарина, естествени пигменти и бои, хартия на прах, дърво и претопени оловни елементи.
Николае Велчов(Румъния), Христина Бобокова(България) и Димитър Грозданов(България) пък съчетават съвременни материали като полиестерна смола, стериопор и различни лакове с натурални по произход такива, като глина, естествени пигменти, пръст и камък, цветя и треви.