Белинташ е едно от ония места, които някак те зареждат, когато си там.

1488303413belintash20546d2 Като добавим невероятната 360-градусова панорама, която се разкрива от мястото и интересната и противоречива история на скалите ще осъзнаете, че не сте на обикновено място. Интересното на Белинташ е, че историята на мястото е много oспорвана, както от археолози и историци, така и от „други“ изследователи. Според някои това е площадка за кацане на НЛО, а според други е много важен религиозен център за местните тракийски племена, които с аобитавали тези земи. На върха на скалите ще намерите интересни щерни, както и изсичания в скалите, които приличат на големи кладенци. Най-подходящото време за посещение там е по залез слънце. Невероятна гледка.

Скалният масив е с дължина около 800 м и с широчина между 20-40 м в различните участъци. Ориентиран е в посока изток-запад. В ниската част под самото плато се личат ерозирали каменни стъпала, които явно някога са били използвани като подход към платото. Но най-голямата загадка, която видяхме на платото са съвършено еднаквите дупки в самата скала. На места те образуват линии, които сформират различни геометрични фигури. Някои от дупките са като скачени съдове и водата прелива от един в друг посредством плитка улейна система. Два големи кладенеца (щерни) се явяват център на тази система. И двата кладенеца винаги са пълни с вода, дори и при по-голямо засушаване. Най-вероятна причина за това са енергийните полета в самата скала, които променят качествата на течностите и по този начин се намалява изпарението. Дали тези вдълбавания в скалата са дело на човешката ръка или пък на нещо друго, засега няма единодушно мнение. Под самата скала има няколко удобни и пригодени за обитаване скални ниши от незапомнение времена.