Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) отговори на евродепутата Ангел Джамбазки по сигнала му за незаконна сеч в границите на защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, BG 0000261 – язовир Копринка.

Angel Djambazki 1 800x450 Евродепутатът поиска да бъде направена проверка и при установени нарушения да бъдат наложени санкции на виновните лица по Закона за биологично разнообразие. Джамбазки настоява също така да бъде осигурен ефективен контрол на защитените площи и превенция на всякакви бъдещи нарушения на законодателството в защитените региони по „НАТУРА 2000“.

„Територията представлява защитена зона по Закона за биологичното разнообразие, но не е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии“, се казва в отговора та ИАГ.

Припомняме, че евродепутатът бе сигнализиран от Антон Андонов – член на Изпълнителния комитет на ВМРО и общински съветник в Стара Загора, и общинският председател на партията в Павел баня Николай Марков за незаконната сеч, като му бе предоставен и снимков материал, от който се вижда поголовната сеч около язовир Копринка. В тази връзка на местно ниво Андонов и Марков са внесли сигнал до директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора с искане за проверка.

В отговора до Джамбазки изпълнителният директор на ИАГ инж. Григор Гогов се позовава на отговора от Регионалната дирекция в Стара Загора, където е обяснено подробно за извършената проверка от страна на ресорните органи и не е са установени нарушения. Според доклада на инспекторите, сечта е законна и се извърша след необходимите разрешителни документи.