„В съзнанието на българския народ нашата армия винаги е била символ на държавност и храброст“.

23 април е символична дата за световната литература, превърнала се в повод за основаването на Световен ден на книгата и авторското право.

Търновската конституция е първата българска конституция, приета на 16 април 1879 г. от Учредителното събрание във Велико Търново, след Берлинския конгрес (13 Юни - 13 Юли 1878).